Tietoturvallisuuden varmistaminen

Tietoturvauhat ja teknologian merkitys niiden ehkäisyssä

Maailman siirtyessä kohti IT-pohjaisempaa ympäristöä, myös siihen liittyvät turvallisuusriskit kasvavat merkittävästi. Risk Based Securityn tekemän raportin mukaan 19,5 miljardia tietuetta paljastui tietomurtojen vuoksi tammi- ja heinäkuun välillä vuonna 2021. Enemmän kuin kuusi kymmenestä yritysjohtajasta uskoo, että heidän kyberturvallisuusriskinsä kasvavat. Jos Euroopan unionin ennusteet käyvät toteen, datan määrä kasvaa 530% vuoteen 2025 mennessä.

Ottaen huomioon, että kyberturvallisuus on edelleen kriittinen aihe, jolla on merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä vaikutuksia, ovat johtajat sekä yritykset velvollisia ryhtymään toimiin.

Euroopan tietosuojalautakunnan viimeaikaisten toimien nojalla yritykset ovat velvollisia varmistamaan tietojenkäsittelyn turvallisuuden sovellustensa, verkkosivustojensa, järjestelmiensä ja yritysverkkojensa kyberturvallisuuden osalta Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella.

Kun pidetään mielessä riskit ja viranomaispäätökset, ohjelmistokehityksen turvallisuus ei ole enää lisä IT -projekteihin. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka määrittää minkä tahansa liiketoiminnan onnistumisen.

Erilaiset lohkoketjupohjaiset ja sovelluskehityksen ratkaisut ja niiden käyttö ovat tuoneet kuitenkin helpotusta lakien noudattamiseen ja arkaluonteisten tietojen turvaamiseen.

Espeo Softwarella tietoturva onkin aina ollut etusijalla ja jokaisessa asiakkaamme projektissa tietosuojan varmistaminen on yksi yhteistyön korkeimmista prioriteeteista.

Laajan ja monialaisen ohjelmistokokemuksen lisäksi rakennamme tietoturvaa Hyperledger Fabric-teknologian avulla. Hyperledger-sertifioituna palveluntarjoajana tuomme projekteihin tarvittaessa asiantuntemusta blockchain-teknologiasta, jonka luontaiset turvallisuusominaisuudet vähentävät merkittävästi riskejä hyökkäyksiltä ja petoksilta.

Seuraavaksi tarkastelemme yleisimpiä tietoturvauhkia, -ratkaisuja sekä käytännön esimerkkejä, kuinka kyberhyökkäykset voivat vaikuttaa liiketoimintaan ja käyttäjiin.

Table of contents:

Tietoturvauhat ja teknologian merkitys niiden ehkäisyssä

Tietoturvauhat. Mitkä ovat yleisimmät ja kalliimmat kyberhyökkäykset?

Accenturen tutkimuksen mukaan, alla listatut kyberturvallisuusuhat ovat yleisimpiä maailmassa. Järjestys perustuu niiden keskimääräisiin vuosikustannuksiin organisaatioille.

 1. Haittaohjelmat
 2. Verkkopohjaiset hyökkäykset
 3. Palvelunestohyökkäykset
 4. Haitalliset sisäpiiriläiset
 5. Tietojen kalastelu ja käyttäjän manipulointi
 6. Haittakoodi
 7. Varastetut laitteet
 8. Kiristysohjelma
 9. Bottiverkot

Näillä erilaisilla kyberhyökkäyksillä on useita tapoja vaikuttaa kyberrikollisuuden aiheuttamiin seurauksiin. Näitä ovat häiriöt liiketoiminnassa, tietojen menetys, tulonmenetys ja laitevahingot. Esimerkiksi haittakoodihyökkäykset ovat ensisijaisesti vastuussa tietojen menetyksestä, tulonmenetyksestä ja liiketoiminnan häiriöistä.

Tekniikan rooli tietoturvassa ja kustannussäästöissä

Organisaatiot vastaavat itse hyökkäyksen löytämiseen liittyvistä kustannuksista. Kyberhyökkäysten määrän kasvaessa, kasvavat myös niiden löytämisen kustannukset.

Joka tapauksessa, läpimurtoteknologiat voivat kuitenkin olla vastaus trendin tunnistamiseen ja suunnan muutokseen. Investoinnit tietoturvateknologioihin, voivat auttaa vähentämään tietoverkkorikollisuuden kustannuksia, kun taas pilvipalveluiden hyödyntäminen tehostaa kyberuhkien tutkintaa. Edistynyttä analytiikkaa ja automaatiota voidaan käyttää kyberrikollisuuden tutkimiseen ja siitä toipumisen parantamiseen sekä turvallisuushenkilöstön työn täydentämiseen.

Tietoturvauhat ja teknologian merkitys niiden ehkäisyssä

Alla on listattuna riskitekijöitä, jotka on otettava huomioon tietoturvaratkaisuja kehitettäessä:

 • Perinteisten tai vanhentuneiden järjestelmien ja tekniikoiden käyttö

  Vanhentuneita ohjelmistoja, sovelluksia tai vanhentuneita järjestelmiä voidaan helposti hakkeroida, johtaen näin tärkeiden tietojen menettämiseen. Vanhentunet ohjelmistot eivät tarjoa riittävää suojaa koska niitä ei enää tueta. Siksi on tärkeää päivittää uudempiin ja turvallisempiin järjestelmiin.

 • Sähköpostihuijaukset ja haittaohjelmat

  Nykyään tietojenkalasteluhuijauksista on tullut monimutkaisia. Sähköpostit voivat näyttää tulevan tunnetusta lähteestä, kuten myyjiltä tai toimittajilta, soittamatta hälytyskelloja. Tällaisen sähköpostin avaaminen tai siinä olevien linkkien napsauttaminen voi tarjota hakkereille mahdollisuuden päästä käsiksi yritykselle arvokkaisiin tietoihin. Tämän estämiseksi työntekijöitä tulisi kouluttaa noudattamaan lisävarotoimia eikä koskaan avaamaan epäilyttäviä sähköpostiviestejä.

 • Pilvitallennuksen uhat

  Kun yhä suurempi määrä tietoa digitalisoidaan, tulee tietojen tehokkaan ja turvallisen tallentamisen olla etusijalla. Siksi yhä useammat sovellukset käyttävät pilvitallennustilaa

 • Epävarma tai huono langattoman verkon suojaus

  Organisaatiot käyttävät usein langattomia laitteita, joten on tärkeää varmistaa, että langattomat verkot on suojattu monimutkaisilla ja säännöllisesti päivitettävillä salasanoilla.

 • Kolmansien osapuolten pääsy tietoihin

  Tämä on toinen riskitekijä, jolla voi olla valtava vaikutus yrityksen imagoon ja koko työnkulkuun. Hakkerit voivat hyötyä siitä paljastamalla tai myymällä asiakkaiden tietoja.

 • Inhimillinen virhe

  Inhimillisistä virheistä johtuvat riskit viittaavat sovelluksiin liittyviin ongelmiin, kuten bugeihin, virheelliseen koodaukseen tai epäystävällisiin käyttöliittymiin.

Tietoturvan tarjoaminen terveydenhuollossa

Viime vuosikymmenen aikana innovaatiot ovat nopeuttaneet terveydenhuoltoalan kasvua. Nousevat ja tulevat lääketieteen trendit, joita korostetaan McKinseyn viimeaikaisessa tutkimuksessa, sisältävät muun muassa integroidut lääketieteelliset ekosysteemit, useita sensoreita yhdistelevät älylaitteet ja reaaliaikaisen analytiikan.

Huolimatta siitä, että digitaaliset ratkaisut parantavat lääketieteellisen kokemuksen laatua ja parantavat alan suorituskykyä, tuovat ne mukanaan uusia riskejä, kun arkaluonteiset tiedot tallennetaan digitaaliseen muotoon paperiversion ja arkistokaapin sijasta. Tästä syystä arkaluonteisten potilastietojen suojaamisesta ja kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattamisen varmistamisesta tuli merkittävän tärkeää terveydenhuollon alalla toimiville organisaatioille.

Tietoturvauhat terveydenhuollossa

IT Governancen raportin mukaan pelkästään syyskuussa 2021 tapahtui 97 tietoturvahäiriötä, jotka johtivat 91 127 815 miljoonaan tietoturvaloukkaukseen. Yksi näistä kyberhyökkäyksistä kohdistui Pariisin julkiseen sairaalajärjestelmään, AP-HP:hen.

Tietomurron seurauksena hakkerit varastivat noin 1,4 miljoonan Pariisin alueella vuoden 2020 puolivälissä Covid-19-testejä tehneiden henkilötiedot. Varastetut tiedot sisälsivät nimien lisäksi, sosiaaliturvatunnuksia, yhteystietoja ja testituloksia sekä testin tehneiden hoitohenkilökuntaan kuuluvien terveydenhuollon ammattilaisten nimet ja yhteystiedot.

Potilas- ja henkilötietojen turvallisuuden parantaminen on osa työtämme

Me Espeo Softwarella olemme auttaneet terveydenhuollon yrityksiä kasvattamaan markkinaosuuttaan ohjelmistokehityksen innovaatioiden avulla ja varmistamalla ratkaisujen turvallisuuden yli kymmenen vuoden ajan.

Daybreak Chita on ysi terveydenhuollon asiakkaistamme, joka tarjoaa yhtenäisen, eheän sisällön ja yhteistyöalustan nykyaikaiselle digitaaliselle biotieteiden työpaikalle. Heidän haasteenaan oli luoda helpompi ja turvallisempi työnkulun asiakirjajärjestelmä, joka automatisoi lääketeollisuuden innovaatioiden tarkastelu- ja hyväksyntäprosessin osia.

Konsultoinnin jälkeen tiimimme päätti luoda järjestelmän, joka käyttää Vert.x -kehysympäristöä ja Elasticsearch-hakukonetta. Tämä sisälsi tehokkaan hakujen vertailun, hyväksynnän ja kirjanpitomekanismit asiakirjoille, joihin todennäköisesti tehdään tuhansia muutoksia. Kun nämä komponentit integroidaan lopputuotteeseen, haku- ja vertailumekanismi on sekä tehokas että tarkka, ja voimme työskennellä säännellyn sisällön kanssa helpommin.

Digitaalisia terveydenhuoltoratkaisuja ja niiden turvallisuutta voidaan parantaa myös lohkoketjuteknologian – tarkasti ottaen Hyperledgerin – ansiosta.

Erinomainen esimerkki tällaisesta pyrkimyksestä on projekti, jonka teimme Espeo Blockchainina portugalilaiselle GHP:lle, lohkoketjupohjaiselle terveysalustalle, joka hyödyntää sekä julkista että yksityistä lohkoketjua, jotta käyttäjät voivat saada välittömän pääsyn potilastietoihinsa.

Yhteistyömme tuloksena toimitimme GHP:lle hanke-ehdotuksen, joka sisälsi sekä yksityiset että julkiset lohkoketjut, jotta voimme tarjota useita suojaustasoja ja hallita tietoihin pääsyä.

Meidän ei tarvinnut vain harkita tunnistautumisen teknisiä haasteita vaan myös arkaluonteisten tietojen käsittelyä. Pystyimme antamaan suosituksemme tämän lohkoketjuratkaisun kehittämiseksi kaikkine tarvittavine ominaisuuksineen. Voit lukea lisää projektista täältä.

Fintech ja tietoturva

Rahoituspalvelujen tarjoajat, kuten pankit, luottokorttiyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset, tallentavat ja hallinnoivat jokaisen asiakkaansa ja asiakkuutensa henkilötietoja.

Henkilötietoihin kuuluvat esimerkiksi kotiosoite, sosiaaliturvatunnus, pankkitiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tulotiedot. Rahoitusalan tiedot ovat usein kyberhyökkäysten kohteena näiden tietojen suuren arvon vuoksi.

Euroopan keskuspankin vuonna 2020 julkaisema raportti, EKP:n pankkivalvonta: Riskiarviointi, yksilöi tärkeimmät riskitekijät ja niiden katalysaattorit, joita euroalueen pankkijärjestelmän odotetaan kohtaavan seuraavien kolmen vuoden aikana. Mainitut turvallisuusuhkien katalysaattorit ovat:

 • Rahoituspalvelujen digitalisointi jatkuu
 • Tiettyjen pankkitietojärjestelmien vanhentuminen
 • Yhteys kolmansien osapuolten tietojärjestelmiin ja laajentuminen pilveen

Pankkisovellusten kasvava suosio aiheuttaa tietoturvariskin. Tällaisia sovelluksia on vaikea turvata, koska niitä voidaan hyödyntää sekä asiakas- että palvelinpuolelta. Siksi pankkien on varmistettava, että arkaluonteiset tiedot ovat turvassa sekä silloin, kun niitä käytetään asiakkaiden laitteilta että kun ne tallennetaan pankin palvelimille.

Kyberrikolliset pyrkivät kuitenkin usein vaarantamaan toimielinten kolmansien osapuolten toimittajat (ohjelmistokehittäjät, pankkitoimittajat, asiakaspalveluntarjoajat) – joilla on pääsy tärkeisiin pankkitietoihin, mutta jotka eivät usein noudata tiukkoja turvallisuuskäytäntöjä. Kyberturvallisuuden tarkkailu on siksi erittäin tärkeää, koska pankit voivat kärsiä maineensa ja taloudellisista menetyksestä.

Turvallisten ja joustavien verkkomaksamisratkaisujen tarjoaminen: Intelligent Payments

Intelligent Payments on maksunvälityspalvelu, joka tekee yhteistyötä satojen kauppiaiden kanssa luodakseen turvallisia, räätälöityjä ja joustavia verkkomaksuratkaisuja. Yhtiön ydinosaamista ovat monikanavaisten maksualustojen rakentaminen, petosten hallinta ja liiketoimintatiedon hyödyntäminen liiketoimintastrategioiden parantamiseksi.

Kehittäjämme ovat osa Intelligent Payments taustatiimiä. Teemme ohjelmointityötä Javan ja PHP:n parissa uusien maksukanavien kehittämiseksi ja integroinnin tukemiseksi esimerkiksi Blikin, PayPalin, Alior Bankin ja monien muiden alustojen kanssa. Osana tukeamme kehitämme myös ratkaisuja toistuviin maksuihin.

Löydät lisätietoja roolistamme täältä.

Kuljetus- ja logistiikka-alan turvallisuusriskit

Joidenkin raporttien mukaan liikenne- ja logistiikka-ala pitää toista sijaa toimialoista, jotka kärsivät eniten kyberrikollisuudesta maailmanlaajuisesti. Se ei ole suuri yllätys kun otetaan huomioon alan nopea kasvu parin viime vuoden aikana.

Logistiikka-ala on yksi maailman suurimmista ja kannattavimmista teollisuudenaloista, mikä tekee siitä houkuttelevan taloudellisesti voittoa tavoitteleville hyvin järjestäytyneille kyberrikollisryhmille. Teknologian laajan käyttöönoton seurauksena muun muassa laivaston operaattorit jakavat nyt enemmän tietoja kuin koskaan aikaisemmin kumppaneidensa ja toimittajiensa kanssa. Tämän seurauksena kyberrikollisilla on lisääntynyt mahdollisuus tunnistaa ja hyödyntää kyberturvallisuuden heikkoja kohtia, koska rahdin toimitusketjussa on niin paljon osapuolia.

Siksi tällä alalla toimivien yritysten onkin pysyttävä ajan tasalla kyberuhasta – ymmärtääkseen paremmin ja puolustautuakseen monenlaisten olemassa olevien ja uusien kyberuhkien varalta. Logistiikka-alan yleisimpiä kyberhyökkäyksiä ovat kiristysohjelmat (esimerkiksi joulukuussa 2020, kuorma-auto- ja rahtiyhtiö Forward Airiin kohdistui kiristyshyökkäys, joka pyyhki 7,5 miljoonaa dollaria sen neljännen neljänneksen tuloksista), tietojenkalastelusähköposteja, yrityshakkerointi ja viime aikoina etätyöntekijöiden hyväksikäyttö.

Tietoturva oli ykkösprioriteetti äskettäisessä projektissamme, jonka parissa työskentelimme Awake.AI:n kanssa. Koska yhtiö hallinnoi valtavia määriä meritietoja, varmistimme, että lopputuote on immuuni mahdollisille turvallisuusriskeille, kuten esimerkiksi rikkomuksille.

Hyperledger Fabric Blockchain -lohkoketju vaihtoehtona ohjelmistokehityksen tietoturvaratkaisuille

Hyperledger-teknologia ylittää perinteisen tavan suojata dataa.

Riskinkestävien digitaalisten ratkaisujen kehittämistä voidaan parantaa innovatiivisellä Hyperledger Fabric -teknologialla, jonka avulla voimme tarjota asiakkaillemme aivan uuden tason turvallisuutta.

Espeo Blockchain -brändimme on sertifioitu Hyperledger Association -organisaation toimesta ja olemmekin ensimmäinen Hyperledger Service Provider -sertifikaatin saanut toimija Suomessa.

Mikäli olet kiinnostunut kuulemaan lisää, kuinka voimme hyödyntää Hyperledger-teknologiaa tai haluat varmistaa ohjelmistokehityssykliä yrityksesi tietojen suojaamiseksi, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevan yhteydenottolomakkeen avulla.

Sources:

Pidätkö tästä artikkelista?
Tägit
Jaa
How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät