Digitalisaation kustannukset: vinkit budjetointiin vuodelle 2022

Digitalisaation kustannukset: vinkit budjetointiin vuodelle 2022

Kirjoittanut: Martyna Żegota

Grow your business

Tilaa kuukausittainen uutiskirje ja saat lisää hyödyllistä tietoa menestyksesi tueksi

Monet yritykset ryhtyivät digitalisoimaan toimintojansa jo kauan ennen koronapandemiaa, mutta kun Covid-19 pysäytti maailman, kaikki yritykset maailmanlaajuisesti toimialaan ja kokoon katsomatta ryhtyivät nopeasti muuttamaan toimintaansa digitaalisemmaksi. Uusi todellisuus pakotti yritykset omaksumaan uudet toimintatavat, järjestelmät ja työkalut.

Markkinat, asiakkaiden odotukset sekä käytössä olevat työkalut ovat kaikki muuttuneet ja kehittyneet. Tämä tarkoittaa, että tarve digitalisaatiolle kasvaa.

Digitalisaatio vuonna 2022: mitä yrityksillä on edessään?

International Data Corporationin (IDC) digitalisaatiota koskevan FutureScape-raportin mukaan vuonna 2022 jo yli puolet maailmantaloudesta perustuu tai liittyy digitaalisiin toimintoihin.

IDC:n tutkimus kertoo, että investoinnit yritystoiminnan digitalisoimiseksi parantavat sijoitusten tuottoprosenttia (RoR). Sijoitusten vuosittaisen tuoton eli CAGR-tuoton on arvioitu kasvavan 16,5 prosenttiin aikajaksolla 2022–2024 aiemmasta 15,4 prosentista vuosina 2019–2024.

Tämä tarkoittaa, että vuoden 2024 päättyessä 55% kaikista IT-alan investoinneista kohdentuu toimintojen digitalisointiin.

Digitaalisiin ratkaisuihin investoiminen ei kuitenkaan yksin takaa menestystä.

Jotta digi-investoinneissa onnistuttaisiin on sijoitusten tuottoaste eli ROI otettava huomioon. Toisin sanoen kaikkien digitalisointia koskevien ratkaisujen pohjana täytyy olla yrityksen liiketoiminta ja sen päämäärät. Digi-investointeja suunnitellessa on kriittisen tärkeää huomioida sekä niiden vaikutus liiketoimintaan että niiden hyöty yritykselle kokonaisuutena. Näiden huomioimisen kautta päästään vastaamaan kysymykseen siitä kuinka paljon yrityksen kannattaa kokonaisuudessaan sijoittaa digitalisointiin.

Lue lisää: Kuinka sijoittaa kannattavasti yrityksen ohjelmistokehitykseen

Digitalisaatioon valmistautuminen

IDC-analyytikot Shawn Fitzgerald ja Bob Parker kävivät FutureScape-webinaarissa läpi keskeisimmät ennusteet, joista tietohallintojohtajien ja IT-ammattilaisten on syytä olla tietoisia koskien digitalisaation kehityskulkuja seuraavien viiden vuoden aikana.

IT-ammattilaisten kannalta olennaisia ennusteita ovat muun muassa:

 • Koska koronapandemia herätti yritykset investoimaan digitalisaatioon, yli 50% maailmantaloudesta pohjautuu tai liittyy digitaalisiin toimintoihin vuonna 2022
 • Vuoteen 2023 mennessä 90% organisaatioista ympäri maailman investoivat digitaalisiin työkaluihin tehostaakseen fyysisten tilojensa ja resurssiensa käyttöä.
 • Vuoteen 2026 mennessä 54% yritysten tietohallintojohtajista uudistavat organisaatioidensa toimintaa hyödyntäen strategisia teknologia-roadmappeja päämääränään ketterä, datapohjainen ja yhteistyökykyinen työyhteisö.
 • Vuoteen 2023 mennessä puolet yrityksistä tekee yli 40% liikevaihdostaan digitaalisilla tuotteilla ja palveluilla. Vuonna 2020 vain kolmasosa yrityksistä teki saman.

Näiden ennusteiden läpikäymisen lisäksi Fitzgerald, joka toimii IDC:n tutkimusjohtajana ja Worldwide Digital Transformation Strategies -vastaavana, huomautti: “Näemme nyt ensimmäistä kertaa koskaan, että enemmistöllä yrityksistä — 53%:lla — on koko organisaation kattava strategia toimintojen digitalisoimiseksi. Tämä on 42% enemmän kuin kaksi vuotta sitten.”

Olosuhteet ovat muuttuneet. Miten yrityksen kannattaa toimia pysyäkseen kilpailukykyisenä uudessa tilanteessa?

Organisaation toimintojen digitalisointi on monimutkainen prosessi, joka vaatii pohjatyötä onnistuakseen. Tavoitteen ja taloudellisen arvon määrittelemisen lisäksi on tärkeää asettaa budjetti, joka toisaalta kattaa kaiken tarvittavan mutta on samalla toteutettavissa ja realistinen.

Budjetointi voi kuitenkin olla yllättävän vaikeaa. Alla esittelemmekin muutaman käytännön vinkin, joiden avulla pääset alkuun digitalisaatioprojektisi budjetin suunnittelussa. Käymme myös läpi joitakin olennaisia asioita, jotka sinun täytyy huomioida varmistaaksesi budjetin riittävyyden organisaatiosi tarpeisiin.

Lue myös: Now or never: digital transformation for uncertain times

Budjetin laatiminen yritystoiminnan digitalisoimiseksi

Budjetin laatiminen yritystoiminnan digitalisoimiseksi

Kysyimme liiketoiminnan konsultiltamme Kris Honkolalta, joka on yli 30 vuoden ajan auttanut yrityksiä digitalisoimaan toimintonsa, mitä vinkkejä hänellä olisi realistisen ja toteutuskelpoisen budjetin laatimiseen vuonna 2022:

 • Määrittele digitalisoinnille selkeä tavoite liiketoiminnan näkökulmasta Digitalisaation pohjana ja perustana täytyy olla yrityksen liiketoiminta. Näin ollen on kriittisen tärkeää määritellä digitalisaatiolle selkeä liiketoiminnallinen tavoite. Tärkeitä kysymyksiä ovat myös: paljonko olet valmis sijoittamaan päästäksesi tavoitteeseen? Kuinka arvokas määritetty tavoite yritykselle kokonaisuudessaan on? Jos esimerkiksi haluat kasvattaa tuottoa 10%, kuinka paljon rahaa olet valmis investoimaan projektiin tähän päästäksesi?
 • Pidä mielesi avoimena ja katso kokonaisuutta Digitalisaatio on monitahoinen prosessi, joka tuo monenlaisia hyötyjä organisaatiolle. Jotta digitalisaatiosta saisi kaiken irti, on katsottava yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan avoimella mielellä ja kehitettävä myös liiketoiminnan prosesseja.
 • Hyödynnä ulkopuolista osaamista Yhä useammat yritykset ovat alkaneet hyödyntää ulkopuolisten asiantuntijoiden osaamista digitalisaation toteuttamisessa. Asiantuntijan kanssa työssä päästään syvemmälle ja ongelmakohdat ja kehitystarpeet voidaan tunnistaa ennen ratkaisujen toteuttamista.

Business Value Assessment -workshop digitalisaation suunnittelemisen apuna

Business Value Assessment on prosessipohjainen konsultaatio, jossa eri teknologiaratkaisujen tuottoja arvioidaan verraten niitä koko yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin. Teknologia-investointien hyöty liiketoiminnalle arvioidaan niin sanottujen käyttötapausten avulla. Käyttötapaukset ovat mallinnuksia, joilla ennustetaan teknisten ratkaisujen toteuttamisen vaikutuksia.

Business Value Assessment workshopit ovat erinomainen työkalu, joiden avulla voit:

 • luoda yksityiskohtaisen ja dataan perustuvan digitalisoinnin suunnitelman (mihin ja kuinka paljon investoida, käyttöönoton suunnitteleminen hyödyntäen laskelmia ja liiketoiminnallisen hyödyn arviointia)
 • määrittää digi-investointien tuoton
 • tehostaa digi-investointien hyväksyntäprosessia ja yhdentää investointeja liiketoiminnan tavoitteiden kanssa
 • löytää potentiaaliset ongelmakohdat ja muutostarpeet (tarve digitalisoinnille saattaa esimerkiksi koskea jotain toista prosessia kuin miltä aluksi vaikutti)

Haluatko kasvattaa yrityksesi kilpailukykyä digitalisaation avulla? Me olemme auttaneet yrityksiä toimintojen digitalisoinnissa jo yli kymmenen vuoden ajan. Ota yhteyttä allaolevan lomakkeen kautta ja asiantuntijamme on sinuun yhteydessä.

Sources:

How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät