Awake.AI
Awake.AI logotype

Awake.AI

Prototyping

Prototyyppien luonti

Espeo product design

UX/UI Design

Awake.AI on suomalainen merenkulkualan yritys, joka toimii rahtilaivojen satamalogistiikan parissa. Awake Platform -alustansa avulla Awake.AI auttaa satamia toimimaan turvallisemmin, tehokkaammin ja ekologisesti kestävämmin. Awake.AI:n toiminta perustuu yhteistyöhön satamien henkilökunnan kanssa: yritys auttaa rahdin omistajia, satamakapteeneita sekä satamien, laivojen ja terminaalien vastuuhenkilöitä toimimaan ja kommunikoimaan tehokkaammin.

Vähentääkseen merenkulusta aiheutuvia päästöjä kymmenellä prosentilla vuoteen 2030 mennessä Awake.AI kehitti Ecosystem-ohjelman, jossa me, Espeo Software, olemme mukana. Ecosystem-projektilla Awake.AI pyrkii digitalisoimaan merenkulkualaa toimien yhteistyössä teknologia-, tutkimus- ja ohjelmistoalan yritysten kanssa.

Hyvin sujuneen yhteistyömme pohjalta Awake.AI päätti jatkaa työskentelyä kanssamme käyttäjäkokemuksen parantamiseen tähtäävässä projektissa.

HAASTE

Merenkulkualan viestintätapojen uudistaminen

Laivojen toiminta satamissa kysyy useiden yritysten ja henkilöiden yhteistyötä. Awake.AI halusi tehostaa näiden toimijoiden keskinäistä kommunikointia.

Awake.AI:n alusta tarjoaa työkaluja kommunikointiin. Jotta käyttäjät pystyvät käyttämään ja hyödyntämään työkaluja mahdollisimman tehokkaasti, on käyttäjäkokemuksen oltava mahdollisimman sujuva ja käyttäjäystävällinen.

Projektin edetessä Awake.AI päätti, että he haluavat testata ja ottaa käyttöön uuden prosessin varmistaakseen, että heidän ratkaisunsa jatkokehitys ja tulevat liiketoiminnan päätökset ovat varmalla pohjalla.

Awake.AI

Tehtävämme

Käyttäjät edellä suunnittelua

Olemme pitäneet tiiviisti yhteyttä Awake.AI:hin alkuperäisestä yhteistyöprojektistamme lähtien. Meille syntyi idea ratkaisusta Awake.AI:n uusiin tarpeisiin, ja yhdessä UX-suunnittelijamme kanssa esittelimme ideamme heille. Lähestymistapamme ja laaja kokemuksemme käyttäjäkokemuksen kehittämisestä vakuuttivat Awake.AI:n, ja he päättivät työskennellä kanssamme uudessa projektissa.

Yhteistyöprojektimme päämäärä oli parantaa Awake.AI:n alustan viestintäominaisuuksia.

Tehtävämme oli varmistaa, että kehitetty ratkaisu palvelisi käyttäjien todellisia tarpeita. Näin Awake.AI ei turhaan tuhlaisi aikaa ja resursseja tarpeettomien ominaisuuksien parissa.

Käytimme käyttäjäkeskeistä suunnittelumallia, jossa käyttäjä on mukana ja otetaan huomioon kehitystyön jokaisessa vaiheessa. Ensiksi selvitimme käyttäjien tarpeet haastatteluiden avulla, testasimme ratkaisun prototyyppiä ja varmistimme sen käytettävyystestien avulla. Lue prosessista lisää UX-suunnittelun sivultamme.

Käytetyt teknologiat

Javascript logo

Javascript

Webflow

Figma

G Suite

G Suite

Lähestymistapamme

Oivalluksia loppukäyttäjien avulla: käyttäjäystävällisten viestintäominaisuuksien validointi

Järjestimme Design Sprint -työpajan, johon osallistui kolme edustajaa Awake.AI:n puolelta. Monipäiväisen työpajan aikana kävimme läpi useita harjoituksia ja prosesseja, kuten käyttäjäpolun kartoittaminen, referenssiratkaisujen analysointi ja käyttäjien tarpeiden selvittäminen. Voit perehtyä työpajoihimme tarkemmin lataamalla dokumenttimme Tuotesuunnittelun workshop ja sen hyödyt.

Awake.AI
Design by Awake.AI

Design by Awake.AI

Tutkimukseen pohjautuvaa päätöksentekoa

Assumptions

Alkuoletus

Käyttäjät tarvitsevat keskitettyjä työkaluja varmistaakseen satamien paremman tuottavuuden.

Mitä opimme käyttäjähaastatteluissa

Käyttäjille on tärkeää, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta.

Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään 90-luvun hajautettua tekniikkaa tiedonsaantiin, joten on tärkeää, että Awake.AI-alusta tarjoaa pääsyn tietoihin käyttäjäystävällisellä tavalla.

Lopputulos

Loppukäyttäjät pääsivät testaamaan käyttöliittymän valmista klikattavaa prototyyppiä. Tältä pohjalta Awake.AI pystyy helposti kehittäämään alustansa käytettävyyttä.

Assumptions

Alkuoletus

Loppukäyttäjät pääsivät testaamaan käyttöliittymän valmista klikattavaa prototyyppiä. Tältä pohjalta Awake.AI pystyy helposti kehittäämään alustansa käytettävyyttä.

Mitä opimme käyttäjähaastatteluissa

Käyttäjille on tärkeää, että käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta.

Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään 90-luvun hajautettua tekniikkaa tiedonsaantiin, joten on tärkeää, että Awake.AI-alusta tarjoaa pääsyn tietoihin käyttäjäystävällisellä tavalla.

Lopputulos

Loppukäyttäjät pääsivät testaamaan käyttöliittymän valmista klikattavaa prototyyppiä. Tältä pohjalta Awake.AI pystyy helposti kehittäämään alustansa käytettävyyttä.

Lopputulos

Käyttäjien avulla kehitetty työkalu meriliikenteen toimijoiden avuksi

Yhteistyömme tuloksena Awake.AI:n käyttäjät saavat alustalle kaipaamansa ominaisuuden paremmalla käyttäjäkokemuksella. Näin Awake.AI säästää sekä rahaa että aikaa ja samalla kehittää käyttäjilleen tarpeellisen ominaisuuden. Asiakasyrityksen näkökulmasta yhteistyömme merkittävä hyöty oli, että Awake.AI sai meiltä valmiiksi käyttäjillä validoidun ja erittäin yksityiskohtaisen prototyypin. Siitä on helppo jatkaa valmiin ohjelmiston kehittämiseen ilman riskejä. Lisäksi autoimme Awake.AI:ta tekemään suunnitelman jatkosta, jotta tarpeellisten muutosten tekeminen alustaan sujuu ketterästi ja varmasti.

Työpajan avulla näytimme Awake.AI:lle ja heidän omalle tiimilleen, miten ohjelmistoja kehitetään käyttäjäkokemus edellä, ja mitä hyötyjä tämä prosessi tuo. Awake.AI oppi uuden menetelmän ja he voivat hyödyntää sitä jatkossa itse.

Yhteistyömme tuloksena Awake.AI myös oppi tuntemaan käyttäjiensä todelliset tarpeet paremmin.

Maciej SawickiMaciej Sawicki
projektia johtanut UX-suunnittelijamme

“Awake.AI:n johtajilla ja minulla on samanlainen tapa työskennellä — toimimme ratkaisukeskeisesti, päämäärä mielessä.

He opastivat minut tehokkaasti ymmärtämään merenkulkualaa, toimittivat tarpeelliset materiaalit sekä selittivät perusteellisesti satamissa työskentelevien henkilöiden toimenkuvan, ja kaikkein tärkeimpänä, he saattoivat meidät yhteen potentiaalisten loppukäyttäjien — satamien työntekijöiden — kanssa.

Tämän ansiosta pystyimme järjestämään arvokkaita käyttäjähaastatteluja, jotka auttoivat meitä kehittämään Awakelle onnistuneen ratkaisun.

Maciej Sawicki
Maciej Sawicki
projektia johtanut UX-suunnittelijamme

“Awake.AI:n johtajilla ja minulla on samanlainen tapa työskennellä — toimimme ratkaisukeskeisesti, päämäärä mielessä.

He opastivat minut tehokkaasti ymmärtämään merenkulkualaa, toimittivat tarpeelliset materiaalit sekä selittivät perusteellisesti satamissa työskentelevien henkilöiden toimenkuvan, ja kaikkein tärkeimpänä, he saattoivat meidät yhteen potentiaalisten loppukäyttäjien — satamien työntekijöiden — kanssa.

Tämän ansiosta pystyimme järjestämään arvokkaita käyttäjähaastatteluja, jotka auttoivat meitä kehittämään Awakelle onnistuneen ratkaisun.”

Awake.ai

Asiakasreferenssi

“Olemme nyt työskennelleet Espeon kanssa yli vuoden. Espeon asiantuntijat ovat avustaneet meitä mobiilisovelluksemme kehittämisessä ja asiakastutkimuksen toteuttamisessa. Tämän yhteistyön pohjalta olemme saaneet uusia ideoita kehittääksemme ratkaisuamme entisestään ja vastataksemme asiakkaidemme tarpeisiin entistä paremmin!”

Kimmo Kummala
Co-founder & VP of Engineering, Awake.AI

Aloita projektisi

Oletko valmis aloittamaan projektin kanssamme?

Palkkaa tiimi kokeneita projektinvetäjiä, suunnittelijoita, kehittäjiä ja testaajia.

Are you ready to start your new digital project with us? ​
How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät