LÄHESTYMISTAPAMME

Liiketoiminnan tarpeisiin perustuvaa tuotesuunnittelua

Palvelumme auttaa sinua saavuttamaan liiketoimintasi tavoitteet sekä optimoimaan kustannuksia, estämään käytettävyysongelmia ja parantamaan käyttäjien tuottavuutta.

Dataohjautuvaa, tavoitteisiin perustuvaa tuotesuunnittelua

PALVELUMME

Mitä kaikkea me teemme?

Teemme kaikki suunnitteluun liittyvät päätökset perustuen käyttäjän tarpeisiin. Suunnittelemme tuotteita, jotka ovat mitattavia. Tuotteiden toimivuus validoidaan käytettävyystesteillä.

Edistyneet ja interaktiiviset mallinnukset.

Prototyyppien luonti

Todellista käyttötilannetta vastaavat prototyypit.

Räätälöidyt työpajat projektin aloitukseen.

Design Sprint -workshopit

Räätälöidyt projektin aloitukset.
Käyttäjien tarpeiden selvittäminen, käyttötapaukset ja prioriteettien tunnistaminen.

Käyttäjähaastattelut

Käyttäjien tarpeet ja niiden priorisointi.
Prototyyppien testaus todellisten käyttäjien avulla ja ongelmien korjaaminen.

Käytettävyystestaus

Prototyyppien testaus todellisten käyttäjien avulla.

Siistiä ja ajatonta käyttöliittymän suunnittelua.

Palvelumuotoilu

Liiketoiminnan tarpeisiin suunnitellut käyttöliittymät.
Komponenttikirjasto ja ohjeet monimutkaisin projekteihin.

Suunnittelutyökalut

Komponenttikirjastot ja mallit tyylikkäälle toteutukselle.

Olemassa olevan tuotteen UX ongelmien tunnistaminen ja ratkaisuehdotukset.

Käytettävyysauditointi

Olemassa olevien tuotteiden ongelmien tunnistaminen.

Kilpailija-analyysi, vertailuanalyysi, hallitusesitykset.

Strateginen tuotekonsultointi

Kilpailija-analyysi ja esitykset johtoryhmälle.

TOIMINTAMALLIMME

Käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Kehittyneessä suunnitteluprosessissamme käyttäjät ovat mukana kaikissa suunnitteluvaiheissa. Ydinvahvuutemme on todellisuutta vastaavien käyttöliittymäprototyyppien luominen – suunnittelemme vuorovaikutuksellisia ja kehittyneitä liiketoiminnan mallinnuksia ja validoimme ne todellisten käyttäjien kanssa.
Käyttäjäkeskeistä suunnittelua
Käyttäjäkeskeistä suunnittelua

Näin hyödyt prosessistamme

Kuulostaako mielenkiintoiselta?
Ota yhteyttä ja pyydä arviota.

PROTOTYYPIN LUONTI

Interaktiivisen prototyypin luonti on aina osa palveluamme

Realistiset prototyypit – olemme kehittyneiden prototyyppien asiantuntijoita. Kaikki prototyyppimme toimivat aina samoin kuin todellinen käyttöympäristö. Koska emme tee staattisia malleja, niin saamme loppukäyttäjältä aidon palautteen sovelluksen toiminnasta todellisessa käytössä.

Usein kysyttyä

Haluatko lisää tietoa?

Keskitymme optimaalisten liiketoimintaratkaisujen toteuttamiseen. Vahvuuksiamme ovat prototyyppien laatiminen sekä kustannustehokkaat käyttäjähaastattelut. Voimme rakentaa yksinkertaisia ​​prototyyppejä nopeammin kuin muut luovat staattisia malleja. Pystymme myös toteuttamaan erittäin kehittyneitä prototyyppejä, joiden avulla voimme suorittaa tarkkoja käyttäjätestejä.

Käytämme käyttäjäkeskeistä metodia, jossa sovelluksen loppukäyttäjät ovat avainasemassa jokaisessa prosessin vaiheessa. Vuosien varrella olemme tehneet prosessistamme entistä tehokkaamman ja edullisemman.

Prosessiin sisältyy 4 eri vaihetta:

 1. Haastattelu
 2. Prototyypin luonti
 3. Käytettävyystesti
 4. Visuaalinen suunnittelu

Projektisi menestys riippuu siitä, kuinka hyvin ymmärrät käyttäjiesi tarpeita ja kuinka hyvin prototyyppisi on suunniteltu.

Olemme joustavia ja sopeudumme sinun tilanteeseesi.

Aloitamme palvelumuotoilun yleensä sinun omasta liiketoimintamallistasi, vaikka et vielä tietäisikään sen tarkkoja vaatimuksia. Workshoppien ja käyttäjähaastatteluiden avulla autamme sinua määrittelemään tarkemmat spesifikaatiot projektin kehitykseen.

Työskentelemme usein myös asiakkaiden kanssa, joilla on jo pitkä lista erilaisia tarpeita. Tällaisissa tapauksissa valmistamme prototyypin todettujen tarpeiden perusteella ja todennamme sen käyttäjätesteillä. Lähestymistapamme auttaa asiakkaitamme säästämään kustannuksia, sillä korjaamme odottamattomat ongelmat jo ennen sovelluskehityksen alkua.

Kyllä, meillä on pitkä kokemus käytettävyystestauksesta. Palvelumme sisältää:

 • Sopivien loppukäyttäjien valinta testaajiksi.
 • Kutsuminen testaukseen ja tapaamisiin.
 • Testien toteutukset.
 • Testien ja niiden tulosten tallennus.
 • Testitulosten analyysi ja käsittely.
 • Hyvityksen testaajille ja muut mahdolliset paperityöt tarvittaessa.

Käytettävyystestaus ei ole kallista verrattuna sen tuottamaan arvoon.

Suosittelemme ns. epämuodollisia käytettävyystestejä, sillä ne ovat kustannustehokkain tapa testata tuote – ne tarjoavat hyviä oivalluksia ja minimoivat tutkimuksen väärät olettamukset ilman liikaa vaivaa. Epämuodollinen testi tarkoittaa, että luomme helpon testiskenaarion ja kutsumme oikeat ihmiset, mutta akateemista täydellisyyttä ei vaadita.

Yhden käytettävyystestin toteutukseen tarvitsemme 2-4 työtuntia. Siihen sisältyvät mm. skenaarion luonti, haastatteluun valmistautuminen ja johtopäätösten kirjaaminen. Suosittelemme ainakin viittä testiä, joiden toteuttamiseen kuluu keskimäärin 10-20 tuntia, jotka säästävät aikaa ja rahaa ohjelmiston kehitysvaiheessa.

Käytettävyystestauksen tekemättä jättäminen voi olla haitallista projektillesi. Saatat käyttää paljon aikaa ja rahaa sellaisen ratkaisun kehittämiseen, joka ei ole käyttäjille tarpeellinen tai se ei toimi. Siksi käytettävyystestauksen tulisi olla jokaisen projektin pakollinen vaihe.

Käytettävyystestauksen avulla varmistamme, että:

 • Käyttäjät ymmärtävät tuotteen käyttötarkoituksen.
 • Kaikki painikkeet on nimetty oikein ja ne on helppo ymmärtää.
 • Tuote on intuitiivinen ja helppo käyttää.
 • Prototyypissä ei ole käytettävyysongelmia.

Yleisimpiä käytössämme olevia työkaluja ovat Webflow, Figma, Adobe XD, Axure, UXPin, Balsamiq, Zeplin, Adobe XD, Photoshop, Illustrator.

Suunnittelussa ja prototyyppien luonnissa käytettävät työkalut riippuvat usein projektin tarpeista sekä suunnittelun vaiheesta.

Figma on eniten käyttämämme työkalu, mutta sillä ei voi tehdä kaikkein realistisimpia prototyyppejä.

Realististen prototyyppien luonnissa käytämme yleensä Webflowta, hyödyntäen sen “custom code” -ominaisuutta. Webflow mahdollistaa myös HTML & CSS -pohjaisten ratkaisujen suunnittelun.

Voimme tehdä prototyypin mistä tahansa. Voimme simuloida hyvinkin monimutkaisia liiketoiminnan logiikoita tai vaikkapa pelimekaniikkaa.

Rakennamme interaktiivisia prototyyppejä niistä saatavien hyötyjen takia:

– tarkemmat tulokset käytettävyystesteistä,
– yksityiskohtaiset suunnittelun spesifikaatiot,
– parempi kommunikaatio tuotteen omistajan ja kehitystiimin välillä.

Tottakai! Jos haluat kuulla lisää suunnittelusta ja prototyypeistä ota yhteyttä.

How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields

Ask for sample prototypes

Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät

Pyydä malleja prototyypeistä