Software Developer Shortage in Finland

Ratkaisu Suomen ohjelmistokehittäjäpulaan

Jos on yhtään perehtynyt IT-alaan, on pula ohjelmistokehittäjistä varmasti tuttu termi. Kyse on Suomen teknologiayrityksiä vaivaavasta kroonisesta koodarien puutteesta. Ongelmana on tarkkaan ottaen puute erityisosaajista: työmarkkinoilla on kyllä koodareita, mutta osaaminen ei useinkaan vastaa työtehtävien alati kehittyviä vaatimuksia.

Ongelma ei ole yksin Suomen: myös muissa pohjoismaissa painitaan saman pulman kanssa. Syyt ovat rakenteellisia.

Taustalla on useampikin ongelmakohta, joihin ei ole herätty ajoissa.

Ohjelmistokehittäjiä ei valmistu yliopistoista tarpeeksi

Suomessa noin 1100 opiskelijaa valmistuu maisteriksi tietotekniikan alalta vuosittain. Näistä kuitenkin vain noin 300 on erikoistunut ohjelmistosuunnitteluun. Kun tästä vielä vähennetään ne 1000 koodaria, jotka eläköityvät vuosittain, ei jäljelle jää suurta joukkoa.

Ongelmaa pahentaa vielä entisestään naisten räikeä aliedustus alalla. Tilastokeskuksen mukaan vain joka viides tietotekniikan opiskelija oli nainen vuoden 2016 katsauksessa. Millään muulla opiskelualalla Suomessa sukupuolien välinen ero ei ole näin suuri. IT-ala ei näin ollen ole saanut hyödynnettyä naiskoodareiden suurta potentiaalia.

Kaikista ei ole ohjelmisto-osaajiksi

Kuka tahansa voi koodata, mutta kuka tahansa ei voi olla alan huippuosaaja. Ja juuri niitä Suomessa tarvitaan. Ongelmana on nimenomaan se, että koodareita, jotka pystyvät vastaamaan vaativien työtehtävien täsmällisiin tarpeisiin, ei ole riittävästi.

Teknologia-ala on yksi nopeimmin kehittyvistä aloista. Ohjelmistokehityksessä vaaditaan jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja teknologioiden kehittyessä eteenpäin. Kun uusia teknologioita sekä alustoja ilmestyy markkinoille ja uusia ohjelmointikieliä vakiintuu käyttöön, on koodaajan opeteltava ne pysyäkseen työtehtävien tasalla. Tämä kaikki vaatii yksilöltä kovaa omistautumista sekä henkisiä voimavaroja. Oppiminen työn ohella on jatkuva prosessi. Jatkuva opiskelu työn lomassa voi olla kuluttavaa.

Writing code is not for everyone

Kokeneet osaajat siirtyvät muihin tehtäviin

Jatkuva uuden oppiminen uuvuttaa. Kun joutuu palaamaan opiskeluihin yhä uudestaan ja uudestaan, alkaa moni koodari väsyä hommaan. Moni heistä onkin jossain vaiheessa uraansa vaihtanut työtehtäviä. Pitkän linjan osaajat tapaavat ajan myötä siirtymään koodin kirjoittamisesta hallinnollisiin tehtäviin hyödyntääkseen osaamistaan vähemmän kuluttavalla tavalla. Näin osaavia koodareita siis poistuu markkinoilta.

Suomessa näitä entisiä koodareita, jotka ovat siirtyneet yrittäjiksi ja yritysten johtotehtäviin, on paljon. He tuntevat alan perinpohjaisesti ja tuovat yrityksiin vankkaa asiantuntemusta. Mutta siirryttyään itse koodaamisesta pois, on yrityksille jäljellä yhä vähemmän koodareita palkattavaksi. Seinä tulee vastaan: koodareita ei riitä. Yritykset eivät pysty toteuttamaan ideoitaan osaavan työvoiman puuttuessa.

Tässä piileekin se vaara, että yritykset saattavat käyttää resurssinsa työvoiman epätoivoiseen etsimiseen sen sijaan, että keskittyisivät omaan ydinalaansa. Mitä jos seuraava Nokia tai Supercell hukkaa tilaisuutensa työvoiman puutteen vuoksi?

Constant relearning

Mikä ratkaisuksi?

Isossa mittakaavassa ratkaisu on se, että Suomessa yksinkertaisesti koulutetaan enemmän koodareita. Mutta tämä ei tapahdu hetkessä: tavoite vaatii koulutuspoliittisia muutoksia ja koodareiden kouluttaminen ottaa vuosia. Yritykset tarvitsevat osaajia nyt, joten aikaa ei ole. Ratkaisua etsittäessä voikin kurkata muihin maihin, jotka ovat heränneet koodaripulaan aiemmin ja ovat jo askeleen tai parikin pidemmällä.

Hyvä esimerkki tästä on Puola. Kun Puolassa siirryttiin vapaisiin markkinoihin, maan yliopistot ottivat opetussuunnitelmansa kriittiseen tarkasteluun ja päivittivät tarjontansa vastaamaan markkinoiden tarpeita. Syntyi vahva pohja ohjelmistoalan koulutukselle. Tänään Puolan yliopistoista valmistuu vuosittain 15 000 IT-ammattilaista. Tästä ohjelmisto-osaajien joukosta riittää työntekijöitä myös pohjoismaiden markkinoille. Ratkaisu Suomen koodaripulaan voikin siis löytyä Suomenlahden takaa. Kovin kauas ei kuitenkaan tarvitse lähteä.

Vaihtoehtoinen toimintamalli

Koodaripula on todellinen ongelma joka jarruttaa suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia. Työvoimaa etsitään kuumeisesti ja sitä ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Ongelmaan ollaan kuitenkin havahtumassa ja ratkaisuja on tulossa. Yliopistot ovat tehostamassa ohjelmistoalan koulutusta. Lyhyemmällä aikavälillä taas ratkaisuksi on tarjolla ulkopuolisten ohjelmistokehittäjien käyttäminen.

Ulkopuoliset koodarit pystytään ottamaan tehokkaasti osaksi ohjelmistojen suunnittelua. Yrityksen oma henkilöstö voi johtaa projektia ulkoisen tiimin kirjoittaessa koodia. Etätyöskentelyyn suunnitellut työkalut ja vuorovaikutukseen tottuneet koodarit mahdollistavat saumattoman yhteistyön. Näillä keinoilla ohjelmistojen kehittäminen onnistuu jopa sujuvammin kuin ennen, kun kaikki oli pakko tehdä yhden talon sisällä. Kun osa työvoimasta ulkoistetaan, pystyy yritys keskittymään paremmin omaan ydinalaansa ja säästymään rekrytoinnin vaikeuksilta, jotka tämän koodaripulan aikana voivat olla tuskastuttavia. Ulkoinen apu myös tuo liikkuvuutta työskentelyyn, kun projektia voidaan tarvittaessa nopeastikin laajentaa tai supistaa ilman muutoksia yrityksen omaan henkilöstöön. Katso itse, miten työskentelemme. Lataa PDF-esite tästä.

Ota yhteyttä

Santeri

Santeri Muhonen
Software Development Representative

Phone: +358 40 736 2393
[email protected]

Pidätkö tästä artikkelista?
Tägit
Jaa
What we can do to help you create your new digital product?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa uuden digitaalisen tuotteen luomisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät