7 vinkkiä paremman käyttöliittymän suunnitteluun

7 vinkkiä paremman käyttöliittymän suunnitteluun

Hyvin suunniteltu käyttöliittymä johtaa sovelluksen laajempaan käyttöön ja sen parempaan konversioarvoon. Sovelluksen konversioarvolla mitataan sitä käyttäjien määrää, joka saadaan suorittamaan haluttu asia, kuten esimerkiksi linkin klikkaus käyttöliittymässä.

Ihmiskeskeinen suunnittelu on vahva trendi käyttöliittymiä muotoiltaessa. Mutta miten käyttöliittymän ihmiskeskeinen suunnittelu vaikuttaa sen konversioarvoihin? 

Jokaissa sovelluksessa on useampi ihmisen käyttökokemukseen ja käytökseen vaikuttava tekijä. Näitä tekijöitä valittaessa on hyvä pitää mielessä seuraavat seitsemän vinkkiä.

käyttöliittymän suunnitteluun

1. Ole selkeä ja vältä epäröivää lähestymistapaa

Nyrkkisääntönä on olla selkeä ja välttää epäröintiä. Ilmaise viestisi muodossa, josta välittyy itsevarmuus. Johtajat eivät lopeta viestejään kysymysmerkein tai kysyen “haluaisitko?”. Käyttöliittymä saa olla autoritaarinen. Varsinkin Suomessa, jossa perinteisesti omien tuotteiden tai palveluiden esille tuomisessa on vielä reilusti parannettavaa.

Ole rehellinen. Jos sinulla on käytettävissäsi materiaalia, kuten referenssejä tai suosituksia, tuo ne rohkeasti esille. Tämä nostaa merkittävästi käyttäjän luottamusta, ja täten parantaa mahdollisuutta saada hänet käyttäytymään halutulla tavalla. Jos käytössäsi on runsaasti käyttäjille suunnattua dataa, harkitse sen visualisointia.

Tutki, mitä voimme tehdä yrityksellesi

2. Konversio ja käytön helppous

Moni asia vaikuttaa käytön helppouteen. Jos käyttöliittymäsi sisältää tekstiä, voi olla parempi käyttää yhtä saraketta tekstiä useamman sijaan. Yhden sarakkeen lähestymistapa antaa selkeämmän ja johdonmukaisemman tuntuman ja näin käyttäjän huomio ei harhaile yhtä herkästi. Johdata käyttäjää eteenpäin selkeällä sisällöllä ja sulavalla käyttökokemuksella – kohti suoraa toimintakehotusta.
Ominaisuudet, kuten värit, syvyys ja kontrasti voivat toimia tehokkaana tapana rakentaa kommunikaatiota käyttäjän ja käyttöliittymän välille. Jos käyttöliittymän perusasiat, kuten klikattavat elementit, valittavat elementit sekä tekstikentät ovat selkeästi erotettavissa toisistaan, on käyttöliittymän navigointi helpompaa ja tehokkaampaa. Selkeä ja helposti käytettävä käyttöliittymä johtaa myös useammin käyttäjältä haluttuun toimintaan, kuten tuotteen ostamiseen. Tämä tarkoittaa tyytyväisempiä käyttäjiä, jotka ovat paljon vastaanottavaisempia, kun tuot uusia ominaisuuksia käyttöliittymään.

käyttöliittymän suunnitteluun

3. Yhdistä samankaltaiset asiat

Käyttöliittymää luotaessa on helppo lipsahtaa kehittämään osioita ja ominaisuuksia, joilla on lähes sama käyttötarkoitus. Yhdistämällä samankaltaiset ominaisuudet saat käyttöliittymän merkittävästi selkeämmäksi. Tämä vähentää käyttäjän potentiaalista turhautumista. Myös uudet käyttäjät saavat hyvän tuntuman käyttöliittymään nopeammin.

Toimintakehotusten kanssa asia on toisin. Toimintakehotuksen toistaminen on usein kannattavaa, vaikka käyttäjä mahdollisesti näkisikin saman kehotuksen useammin. Näin erityisesti silloin, jos käyttäjälle on tarjottu paljon erilaista materiaalia. Hyvänä mallina on käyttää pehmeää toimintakehotusta materiaalin yläosassa, ja säästää selkeämpi toimintakehotus sivun pohjalle. Sivun pohjalla käyttäjää on helpointa ohjata toimimaan halutulla tavalla, kun keskittyminen ei ole enää materiaalissa, vaan seuraavassa askeleessa materiaalin jälkeen.

4. Aseta merkityksellinen sisältö selkeästi näkyville

Alasvetovalikot toivat mukanaan paljon hyvää, mutta käyttöliittymäsuunnittelun ja konversio-optimoinnin osalta myös haittavaikutuksia. Käyttäjät joutuvat valikoita käyttäessään itse etsimään haluamansa tiedon tai ominaisuuden. Käyttäjälle olennaiset ominaisuudet ovat jokaisen käyttöliittymän selkäranka, ja niitä ei tule piilottaa yhden tai useamman valikon taakse.

Fokuksen säilyminen käyttäjän tarpeissa ja halutussa käyttäytymisessä on yksi tärkeimmistä asioista käyttöliittymää suunniteltaessa. On melko yleistä että käyttäjille tarjotaan liikaa linkkejä, koska halutaan tarjota kaikille jotakin. Tämän seurauksena mahdollinen toimintakehotus voi jäädä merkityksettömäksi. Käytä linkkejä harkitusti.

Ota meihin yhteyttä!

5. Tilan näyttäminen

Käyttäjälle merkityksellinen tilatieto on asia, jota ilman käyttöliittymä ei toimi tehokkaasti. Tilan näyttäminen esimerkiksi luetun viestin tai lähetetyn tilauksen tilanteesta on erittäin tärkeää, koska lähes kaikki käyttäjät olettavat löytävänsä tämän tiedon. Tilatiedon tulee myös olla siinä muodossa, jossa käyttäjä olettaa sen saavansa.
UI designers

6.  Asteittainen käyttöönotto

Kun suunnittelet käyttöliittymää uudelle tuotteelle tai palvelulle, on hyvä pitää mielessä, että käyttäjälle kannattaa näyttää konkreettista hyötyä ennen rekisteröitymistä. Pakollinen rekisteröityminen käyttöä aloitettaessa voi olla este käyttöönotolle.
Asteittainen käyttöönotto mahdollistaa tuotteen tai palvelun esittelyn käyttäjälle tavalla, joka parantaa käyttäjän ymmärrystä tasaisesti. Tämä nostaa käyttöönoton todennäköisyyttä.

Asteittainen käyttöönotto

7. Tunnistaminen ja muistijälki

Viimeinen vinkki perustuu perustason psykologiaan. Jos käyttäjille tarjotaan kahta vaihtoehtoa, joista toinen on helposti tunnistettava ja käyttäjälle tuttu, on huomattavasti todennäköisempää, että käyttäjä päätyy tuttuun vaihtoehtoon.

Jos käyttöliittymän perustoiminnot toimivat samalla tavalla, kuin käyttäjille valmiiksi tutuissa ympäristöissä, on käyttöönotto nopeampaa ja mahdollinen muutosvastarinta vähäisempää.

Tunnistaminen ja muistijälki

Aloita matka kohti menestyksekkään digitaalisen tuotteen luontia

Related posts
Do you like this article?
Tags
Share