Ohjelmistokehitys etänä – Kuinka minimoida riskit?

Koodaamisen ulkoistaminen toiseen maahan saattaa tuntua riskialttiilta ratkaisulta, mutta sitä sen ei onneksi tarvitse olla. Espeolla on vahva kokemus ohjelmistojen kehittämisestä ulkoistettuna työnä, ja tiedämme, miten projekti pistetään alkuun ja viedään loppuun menestyksellä. Katsotaanpa, mihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta uusi yhteistyöprojekti sujuisi mahdollisimman sujuvasti.

Käy huolenaiheesi läpi

Kun lähtee ulkoistamaan ohjelmistokehityksen prosessia, mieleen nousee monia huolenaiheita. Sujuuko kommunikaatio, ymmärtääkö kehittäjä projektia kunnolla? Huolet ovat aiheellisia, mutta hyvällä toimintakulttuurilla ongelmilta vältytään. Katsotaanpa yleisiä asiakasyritysten huolenaiheita, ja miten ongelmilta voidaan välttyä.

Ulkoinen tiimi toimii oman päänsä mukaan

Ulkoinen tiimi toimii oman päänsä mukaan

  • Yleinen huolenaihe on, että ulkoistettu koodaritiimi toimii oman päänsä mukaan eikä sen toimintaan ja ratkaisuihin pysty vaikuttamaan. Jotta näin ei käy, kannattaa tarkastaa seuraavat asiat:
  • Tarjoaako koodaritiimi säännöllisiä, aikataulutettuja palavereita työn edistymisen seuraamiseksi ja jatkon suunnittelemiseksi?
  • Onko tiimin käytössä työkaluja, jotka mahdollistavat työn edistymisen ja ajankäytön tarkan seurannan — jopa minuutin tarkkuudella?
  • Onko sopimukseen merkitty yksityiskohtia yhteistyöstä? Erityisesti on tärkeää, että sopimuksessa määritellään, kuinka nopeasti tiimin on reagoitava asiakkaan palautteeseen ja määräyksiin.

Kommunikaatio ei ole sujuvaa

Huoli kommunikaatio-ongelmista on yleinen, onhan toimiva vuorovaikutus avain projektin menestykseen. Olennaista on muistaa, että videokonferenssit, sähköpostit ja chatit eivät yksin tee kommunikaatiosta menestyksekästä, vaan tarvitaan hieman syvempää omistautumista asiaan. Huomioi seuraavat tekijät:

  • Pystyykö koodaritiimi mukautumaan yrityksesi aikatauluihin ja aikavyöhykkeeseen ja osallistumaan neuvotteluihin ajallaan?
  • Pääseekö yhteistyökumppanisi vierailemaan yrityksesi tiloissa ja tutustumaan henkilökohtaisesti yrityksen toimintaan ja henkilökuntaan?
  • Onko ohjelmistokehittäjällä suomenkielistä henkilökuntaa hoitamassa kommunikaatiota, ja onko sillä Suomessa omaa toimistoa?

Budjetti lähtee käsistä

Ohjelmistosuunnittelun ulkoistusprojekteissa on yleensä kaksi vaihtoehtoista mallia projektin maksamiseen: ennalta sovittu könttäsumma, tai vaihtoehtoisesti kertyvien työtuntien ja kulujen mukaan maksaminen. Kummallekin tavalle on kannattajansa, mutta jälkimmäinen tuntien ja kulujen kattaminen sallii huomattavasti enemmän joustoa projektiin. Kun maksetaan täsmällisesti tehdyistä työtunneista ja käytetyistä resursseista, ei myöskään ole pelkoa siitä, että maksettaisiin tyhjästä.

Projekti etenee hallitsemattomasti

On tärkeää, että projekti etenee asiakasyrityksen suunnitelmien mukaan; että se etenee etapista toiseen hallitusti ja aikataulun mukaan, eikä siirry tuntemattomille urille. Ensisijaista on tietenkin, että asiakas osallistuu projektin suunnitteluun ja pääsee näkemään tilannekartoituksia projektin edetessä, mutta tärkeää on myös, että koodariyrityksen toimintamalliin kuuluu pätevien prototyyppien luominen käsillä olevista projekteista, jotta asiakas hahmottaa etukäteen, mitä tuleman pitää.

Ohjelmistokehittäjä ei ymmärrä yrityksen visiota

Yksi yleisimmistä huolenaiheista on, että ymmärtääkö ulkoinen ohjelmistokehittäjä asiakkaan ideaa ja tarkoitusta syvällisellä tasolla. Laadukas kommunikaatio yleensä vie pitkälle tässä. Ohjelmistokehittäjän aiemmat projektit antavat myös osviittaa siitä, onko kehittäjä vain pelkkä koodin kirjoittaja, vai ymmärtääkö se isoa kuvaa: jos portfoliosta löytyy suurempia pitkän jänteen projekteja, on se hyvä merkki. On myös hyvä merkki, jos kehittäjä pystyy koodaamisen lisäksi tarjoamaan konsultointipalvelua. Se kertoo siitä, että ohjelmistokehittäjä ei ole pelkästään koodin kirjoittaja, vaan ymmärtää isoja ohjelmistoprojekteja syvemmällä tasolla.

Kaiken jo mainitun lisäksi on tietysti otettava huomioon muitakin asioita, kuten tekniset kysymykset: mihin teknologioihin ohjelmistokehittäjä on erikoistunut, mitä erityistaitoja sillä on, ja kuinka hyvin kehittäjän kyvyt ja osaaminen vastaavat juuri sinun yrityksesi tarpeita. Nämä onneksi selviävät helposti kysymällä ja aikaisempia projekteja katsoen.

Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä

Kaikkien huolenaiheiden keskellä on hyvä muistaa vielä yksi iso asia: myös ohjelmistokehittäjä haluaa projektisi onnistuvan. Heidän tarkoituksensa on kehittää ohjelmistoja, jotka vastaavat asiakkaan odotuksia ja jopa ylittävät ne, jotta muutkin yritykset haluavat palkata heidät. Asiakasyritys ja ulkoistettu kehittäjä siis pelaavat samassa joukkueessa. Se on hyvä lähtökohta.

How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät