Ideointi. Kilpailuetua ideoista yhdessä Espeo Softwaren konsultointitiimin kanssa

Kilpailuetua liiketoimintaan Espeo Softwaren konsultoinnin ideoinnista [Osa 4]

Grow your business

Tilaa kuukausittainen uutiskirje ja saat lisää hyödyllistä tietoa menestyksesi tueksi

Kris Honkola on Espeo Softwaren tuloslähtöinen liike- ja ratkaisukonsultti, jonka lisäksi hän toimii myös projektipäällikkönä suomalaisille asiakkaillemme. Hän on erikoistunut ratkaisukonsultointiin, liiketoiminnan analysointiin ja digitalisaation ideointiin, keskittyen digitaalisten ratkaisujen liiketoimintavaikutuksiin. Krisillä on  yli 30 vuoden kokemus IT-alalta, merkittävä käytännöntieto kaupallisten järjestelmien kehittämisestä ja koko IT-tuotekehityksen elinkaaren prosessin hallinnasta. Kris kirjoittaa mm. liiketoiminnan arvon kasvattamista ohjelmistokehityksen näkökulmasta ja kertoo uudessa artikkelissaan kuinka yritys voi saavuttaa kilpailuetua hyödyntämällä konsultointipalveluita:

Tulevaisuudessa kaikkien yritysten täytyy jossain vaiheessa harkita hankkivansa tukea ohjelmistoalan asiantuntijalta halutessaan säilyttää kilpailukykynsä, sillä digitalisaatio muokkaa tulevaisuuttaamme aina yhä nopeampaa.  Usein digitalisaatioon etsitään ratkaisuja, jotka eivät ole yritykselle ennestään tuttuja, ja silloin tueksi tarvitaan konsultoinnin palveluita. Konsultointi on ennen kaikkea tärkeä askel, joka parhaimmillaan voi auttaa yrityksiä parantamaan omia ohjelmisto aloitetaan ja säästää samalla aikaa ja rahaa.

Alla käsittelen konsultoinnin tuomia hyötyjä ohjelmistokehitykseen, joita asiakkaamme ovat konkreettisesti saaneet yhteistyöstä konsultointitiimimme kanssa.

– Tunnista unohdetut näkökulmat
– Konsultoinnin edut asiakkaalle
– Yhteistyön sujuvuus

Suosittelemme tutustumaan myös muihin konsultointisarjan artikkeleihimme:

Tunnista yrityksesi usein unohdetut näkökulmat

Vastikään pitämässämme meidän ja asiakkaan välisessä myyntipalaverissa, oli hyvin palaverilla hyvin selkeä visio ja lista keskusteltavista asioista. Asiakas tarvitsi paremman tavan monitoroida asiakaspalvelun sisäisiä prosesseja, joten he palkkasivat kehitystiimin tuottamaan siihen soveltuvan ohjelmistoratkaisun. Alustavien suunnitelmien mukaan, Espeo Softwarelta tarvittiin projektiin ainoastaan lisää kehittäjiä.

Palaverin aikana sovimme mm. yhdessä asiakkaan kanssa projektiin soveltuvasta kehittäjäresurssin profiilista, ja keskustelimme muista aiheista varsinaisen esityslistan kohtien jälkeen.

Tarkasta esityslistasta huolimatta, yksi asiakkaan kommentti herätti huomioni juuri kun olimme lähdössä. He olivat hylänneet joidenkin oikeudellisten vaatimusten merkityksen liiketoimintaprosessille. Euroopan alueella, jolla yritys oli perinteisesti toiminut ongelmaa ei ollut, mutta USA ja Iso-Britannia, jossa heillä oli nykyään suurin asiakaskunta, eivät ole EU säädösten alaisia maita, ja näillä alueilla oli ongelmia.

Tutustuttuani aiheeseen tarkemmin, otin yhteyttä asiakkaaseen ja päädyimme muuttamaan yhteistyömallia. Sen sijaan, että olisimme lisänneet vain pari kehittäjää heidän tiimiinsä, sovimme todellisen projektitiimin ottavan vastuun projektista, joka oli osa heidän ohjelmistoratkaisun kokonaisuutta.

Konsultoinnin edut asiakkaalle

Alla on listattu ohjelmistokonsultoinnin käytännön etuja, joita asiakkaamme ovat saavuttaneet kanssamme toteutuneista projekteista:

  • Budjetissa pysyminen ja laadukas toiminnallinen koodi. Olimme vastuussa asiakkaan projektin osan laadusta ja toteutuksesta. Varmistimme, että kaikki työ saatiin päätökseen ajallaan, oikealla budjetilla ja myös laadukkaalla toiminnallisella koodilla.
  • Kehittyneet menetelmät asiakkaan omaan organisaatioon. Espeon kokeneilla ohjelmistokehittäjillä on vahva työkokemus sovellusten kehittämisestä ja työskennellessämme asiakkaan projektissa, toimme kehittyneet menetelmät heidän organisaatioonsa.Asiakkaan omassa tiimissä oli tuolloin enimmäkseen nuoria kehittäjiä, joilla oli vielä rajallinen kokemus ohjelmistokehityksestä. Lopputuloksena  yhteistyömme oli hieno oppimiskokemus myös heille.
  • Suositukset parhaisiin toimintamalleihin vuosien kokemuksella. Espeon sovelluskehittäjät ja projektipäälliköt ovat vuosien varrella olleet mukana useissa eri ohjelmistoratkaisujen kehitysprojekteissa. He ovat tutustuneet kymmeniin eri liiketoimintaprosesseihin. Osana päivittäisiä tapaamisiamme asiakkaidemme kanssa tiimimme onkin erittäin aktiivinen sekä antaessaan neuvoja, että kertoessaan ja parhaita tapoja automatisoida liiketoimintaprosesseja. Tämä on ollut avuksi projektin niille osa-alueille, joista me emme olleet vastuussa.
  • Epäsuorasti projektiin vaikuttavien liiketoimintaprosessien tunnistaminen. Projektin aikana kosketimme monia asiakkaan liiketoimintaprosesseja, jotka eivät vaikuttaneet suoraan, mutta joilla oli joitain integraatiopisteitä projektiin. Kun keskustelimme niistä, huomasimme muutamia tietoihin liittyviä parannuksia, joihin nämä prosessit vaikuttavat tai ne ovat luotu edelleen parantamaan  prosesseja.

Asiakas keräsi luettelon kohteista, joita he arvioivat uusien parannusten ja projektien perustaksi. Tämä on tyypillistä hankepohjaiselle lähestymistavalle. Me Espeo Softwarella usein johtavassa konsultoinnin roolissa huomaamme parannuskohteita, joihin kannattaa panostaa  ja siksi käytämme kokemuksiamme neuvojen antamiseen aina kun mahdollista.

Mitä asiakkaat olivat mieltä yhteistyöstä kanssamme?

Klousattuamme yhden asiakastapaamisen, sain jälkikäteen seuraavanlaisen palautteen asiakkaalta: 

“Olin hyvin skeptinen siitä, että osa projektista siirrettäisiin Espeolle. En uskonut, että voisimme integroida Espeon kehittäjät omiemme kanssa. Jälkikäteen mietittynä, oli se paras päätös jonka teimme koko projektin aikana. Ei vain Espeon toimittama komponentti, vaan koko projekti on nyt paljon parempi. Kiitos kokemuksen jakamisesta matkan varrella.”

Oletko valmis viemään liiketoimintasi uudelle tasolle konsultointitiimimme kanssa? Ota yhteyttä oheisen lomakkeen kautta.

How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät