Yksilöllinen varainhoitokokemus mobiilisovelluksessa

Prototyping

Tuotesuunnittelutyöpaja

Prototyping

prototyypit

Espeo product design

UX-suunnittelu

SISAA on ihmisten välisen vuorovaikutuksen inspiroima teknologinen alusta. Alustan taustalla on yhteensä yli 200 vuotta kokemusta yksityispankkitoiminnasta, varainhoidosta ja teknologiasta, ja sen tavoitteena on tarjota digitaalinen varainhallinnan ekosysteemi, joka toimii turvallisena kanavana nykyisten ja tulevien pankkisuhteiden hoidossa sekä linkkinä kaupankäyntialustoihin.

HAASTE

Massamarkkinoiden ylimpään segmenttiin kuuluville sijoittajille

ei yleensä tarjota palvelua tai palveluja tarjotaan liian vähän, mikä puolestaan johtaa sijoitustappioihin tai sijoitusmahdollisuuksien menettämiseen. Sijoittajia yleensä ja massamarkkinoiden ylimpään segmenttiin kuuluvia sijoittajia erityisesti yhdistää kaksi ominaisuutta:
  • Heillä ei ole tarpeeksi aikaa arvioida erikseen jokaista sijoitusmahdollisuutta.
  • He eivät luota uusiin alustoihin.

SISAA pyrkii ratkaisemaan yllä mainitut haasteet tarjoamalla tietoa ennemmin kuin tietämystä, jotta sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksiä räätälöityjen ja ajantasaisten markkinatietojen perusteella.
SISAA ei toimi sijoitusten tai sijoittajien kassavarojen säilyttäjänä, vaan yhdistää asiakkaan nykyiset pankki- ja kaupankäyntialustat edistyksellisten teknologisten integraatioratkaisujen avulla. Näin SISAA luo tehokkaan monikanavaisen alustan, joka tarjoaa massamarkkinoiden ylimpään segmenttiin kuuluville sijoittajille samanlaisia palveluja, joita UHNWI-asiakkaat saavat yksityispankkisuhteestaan huolehtivalta varainhoitajalta.

Tehtävämme

Tehtävänämme oli suunnitella innovatiivinen sijoitussovellus, joka jäljittelee tasokasta, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tarjottavan yksityispankkipalvelun käyttökokemusta.

Lisäksi tehtävänämme oli toteuttaa tuotesuunnittelutyöpaja sekä suunnitella sisaa.com-sivuston aloitussivun sisältö ja graafinen ilme.

Prosessi

Aloitimme prosessin määrittelemällä arvolupauksen ja strategian.

Tämän jälkeen aloitimme tehokkaan UX/UI-suunnittelun pysyäksemme tiukassa aikataulussa. Meiltä kului tarkan prototyypin toimittamiseen alle kuukausi. Lisäksi järjestimme viikoittaisia tapaamisia, jotka ohjasivat asiakkaan strategisia liiketoimintapäätöksiä. Kirkastimme arvolupauksen sekä sovimme kohdemarkkinoista, tärkeimmistä kilpailijoista ja keskeisistä erottavista tekijöistä. Lopuksi esittelimme yhteenvedon PowerPoint-muodossa.
Koska SISAAn toimitusjohtaja on kokenut rahoituskonsultti ja varainhoitaja, toteutimme hänen kanssaan useita syvähaastatteluja, joita käytimme pohjana koko tuotesuunnittelussa. Ennen kuin siirryimme kynä ja paperi -vaiheeseen, loimme tekstimuotoisen tarinan käyttäjäpolusta sekä käyttäjän näkökulmasta ja sovelluksen ominaisuuksia koskevista odotuksista.
SISAA
Myöhemmin laadimme vuorovaikutussuunnitelman, joka huomioi kaikki käyttäjäpolun kuvauksessa mainitut ominaisuudet. Tiukan aikataulun vuoksi emme voineet testata tätä käyttäjillä, mutta suunnitelman ansiosta saimme edetä nopeassa tahdissa sidosryhmien hyväksynnällä, mikä puolestaan tehosti prosessia. Saavutimme prosessin aikana tavoitteemme kehittää käyttöliittymä, joka tuntuu tasokkaalta olematta kuitenkaan eksklusiivinen tai yliampuva.

Käyttämämme teknologiat

Adobe XD

Adobe
XD

Adobe AfterEffects

Adobe
AfterEffects

Adobe Photoshop

Adobe
Photoshop

Lopputulos

Loimme uuden mobiilisovelluksen, joka tarjoaa samankaltaisen kokemuksen kuin ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa toteutettava varainhoitopalvelu.

Auttaaksemme SISAAn tiimiä esittelemään prototyyppinsä maailmalle suunnittelimme heidän sivustolleen tuotteemme visuaalista ilmettä mukailevan responsiivisen aloitussivun. Lisäksi tuotimme SISAAlle selostuksella varustettua videomateriaalia.

SISAA

Asiakasreferenssi

”Espeo Softwaren UX-tiimi saavutti uskomattoman lopputuloksen tiukassa aikataulussa. Meidän piti saada selkeä näkemys tuotteesta kuukauden kuluessa. Espeo ylitti odotuksemme ja toimitti meille fiksun ja hienosti suunnitellun interaktiivisen prototyypin, jolla on vahva arvolupaus.”
Sahba Hadipour perustaja ja toimitusjohtaja
SISAA - Client reference
Are you ready to start your new digital project with us? ​
Aloita projektisi

Oletko valmis aloittamaan projektin kanssamme?

Palkkaa tiimi kokeneita projektinvetäjiä, suunnittelijoita, kehittäjiä ja testaajia.
How can we help you start your new digital project?
You can select more than one answer.
Are you looking for any particular skills?
You can select more than one answer.
Let us know, how we can reach you
* Required fields
Miten voimme auttaa digitaalisen projektin aloittamisessa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Etsitkö tiettyä taitoa?
Voit valita useamman vastausvaihtoehdon.
Kerro meille kuinka voimme tavoittaa teidät
* Pakolliset kentät