fbpx Skip to main content

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych w Espeo Software

 

Administratorem danych osobowych jest spółka Espeo Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, Poznaniu, ul. Wroniecka 18/5 (kod 61-763), KRS 0000307845, NIP 7811821065, REGON 300851740  (dalej zwaną „ESPEO”),

 

Dane kontaktowe: adres e-mail: [email protected]

 

ESPEO z momentem udzielenie zgody będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia obecnych i przyszłych rekrutacji prowadzonych u ESPEO na dowolne stanowisko tj. w szczególności:

  • kontaktu w celu jej sprawnego przeprowadzenia i umówienia spotkania rekrutacyjnego,
  • w celu oceny zawartych w curriculum vitae informacji pod kątem oceny spełniania warunków rekrutacyjnych,
  • w celu prowadzenia rejestru osób, których dane osobowe zostały usunięte.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielenie niniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: “Rozporządzenie“).

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, za pośrednictwem których prowadzona jest rekrutacja.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a dla celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 5 lat od momentu udzielenia zgody lub edycji danych.

 

W związku z przetwarzaniem przez ESPEO danych osobowych, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do treści tych danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
  • prawo do sprostowania tych danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
  • prawo do usunięcia tych danych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
  • prawo do przeniesienia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

 

Jednocześnie przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody wystarczające jest przesłanie na adres e-mail [email protected]  stosownego oświadczenia.

 

W przypadku niezgodności przetwarzania danych przez  ESPEO z Rozporządzeniem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Podanie danych osobowych poprzez przesłanie curriculum vitae i zgoda na ich przetwarzanie ma charakter dobrowolny, ale w przypadku braku takiej zgody nie będzie możliwe przeprowadzenie rekrutacji z udziałem Twojej kandydatury.