fbpx Skip to main content

Espeo Software Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 logo-ue (1)

ESPEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizowało projekt pt.: „Wykorzystanie kooperatywnych zasobów partnerów w ramach współpracy biznesowej z wykorzystaniem platformy B2B”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Espeo Software Sp. z o.o. zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt zakłada rozwój współpracy z partnerami Espeo w oparciu o system B2B. W ramach Projektu zostanie wdrożona nowa aplikacja webowa automatyzująca procesy biznesowe między Espeo a firmami współpracującymi. Wykorzystanie systemu B2B przyczyni się również do redukcji liczby dokumentów papierowych dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych.

Dane projektu

  • Tytuł projektu:
  • Wykorzystanie kooperatywnych zasobów partnerów w ramach współpracy biznesowej z wykorzystaniem platformy B2B
  • Okres realizacji:
  • 01.10.2013 – 30.09.2015
  • Program Operacyjny:
  • Innowacyjna Gospodarka
  • Oś Priorytetowa:
  • 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
  • Działanie:
  • 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Kontakt

Kierownik Projektu – Sylwia Rogowicz – [email protected]

Espeo Software Sp. z o.o.

Wroniecka 18/5, 61-763 Poznań

tel.: (+48) 61 848 00 65

fax: (+48) 61 666 47 75

[email protected]

Przydatne linki

Oficjalny portal UE

Program Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości