Mobile App Cost Estimation: What you need to know before you start talking with your development partner

Mobiilisovelluksen kustannusarvio

Mobiilisovelluksen kehittäminen on usein merkittävä investointi, ja kehitysprosessi voi olla monimutkainen. Tämän takia on tärkeää olla hyvin valmistautunut sovelluskehitystä tilatessa, jotta saa parhaat tulokset sekä laadun että hinnan puolesta. Tässä artikkelissa tutustutaan asioihin, joita on hyvä pohtia, kun sovelluskehityksen kustannuksia arvioidaan.

Mistä mobiilisovelluksen hinta muodostuu?

Mobiilisovellusta kehitettäessä on hyvä pitää mielessä, että sovelluksen lopullinen hinta muodostuu monesta tekijästä. Asiat, kuten sovelluksen monimutkaisuus ja sen ominaisuuksien määrä näkyvät suoraan hinnassa. Myös teknologia-alusta, jolle sovellus kehitetään ja esimerkiksi ohjelmistokehittäjien fyysinen sijainti voivat vaikuttaa sovelluksen lopulliseen hintalappuun merkittävästi.

Aloitetaan yksinkertaisella sovelluksella

Yksinkertaisessa sovelluksessa on pieni määrä eri näkymiä ja se voi käyttää joskus API-rajapintoja datan prosessointiin. Nämä sovellukset eivät useinkaan tue käyttäjäprofiilin luontia tai esimerkiksi analytiikan keräämistä sovelluksen käyttäjistä. Yksinkertaiset sovellukset ovat yleisesti ottaen nopeimpia kehittää, ja siksi myös edullisimpia. Kehitysprosessi voi viedä 35 – 400 tuntia riippuen ominaisuuksien määrästä. Tällainen sovellus valmistuu usein yksittäisen ohjelmistokehittäjän tai pienen tiimin voimin, ja sovelluksen pitäisi olla valmis noin 3 kuukauden sisällä.
Monimutkaisemmat sovellukset sisältävät usein kymmenkunta näkymää, ja ne hakevat dataa yhdestä tai useammasta API-rajapinnasta. Sovellus voi hyödyntää myös esimerkiksi sijaintitietoja tai käyttäjät voivat luoda sinne oman profiilinsa. Monimutkaisempi sovellus voi sisältää myös mahdollisuuden tehdä ostoksia, kuten erityisesti webbikaupoissa, joissa on yleensä sovelluksen sisäinen ostoskärry. Nämä sovellukset mahdollistavat usein analytiikan keräämisen käyttäjistä ja ne sisältävät hallintanäkymän, jonka avulla on helppo monitoroida ja moderoida sovelluksen käyttäjille näkyvää sisältöä.

Lue lisää: Mobile app success and how to measure it

Sovelluksen ominaisuuksien määrästä ja monimutkaisuudesta riippuen sovelluskehitys voi viedä 70 – 500 tuntia ja kehitys hoidetaan yleensä tiimin voimin.
Enterprise-tason sovellukset koostuvat kymmenistä näkymistä, ovat yhteydessä useisiin ulkoisten järjestelmien rajapintoihin tai käyttävät sovellukselle erityisesti räätälöityä API-rajapintaa. Nämä sovellukset sisältävät hyvin monikäyttöisen käyttäjien hallintaan kehitetyn käyttöliittymän. Enterprise-sovellukset on usein kehitetty sisäisten liiketoimintaprosessien tehostamiseen monien eri organisaation osien välillä. Esimerkiksi logistiikka-alalla toimivan yhtiön sovellus voi sisältää laskutuksen, myynnin, HR:n, varastoinnin, ajoneuvojen seurannan ja myös hallinnollisia työkaluja. Enterprise-tason sovelluksen kehittäminen vie 140 tunnista ylöspäin ja kehitys kannattaa toteuttaa kokeneen tiimin (tai useamman) kanssa.

Pelisovellukset sisältävät yleensä monia eri API-rajapintoja, keräävät dataa käyttäjistä, hyödyntävät 3D-kiihdytystä ja mahdollistavat pelin sisäiset ostot sekä käyttäjäprofiilien luomisen. Pelisovelluksen kehittäminen voi viedä aikaa 350 tunnista ylöspäin ja se vaatii tiimin, josta löytyy kokeneita sovelluskehittäjiä, suunnittelijoita sekä taiteellista lahjakkuutta.

Mobiilisovelluksen-kustannusarvio

Alusta

On hyvä pitää myös mielessä mille alustalle sovellusta kehitetään. Jos olet suunnittelemassa natiivin mobiilisovelluksen kehittämistä, kustannukset eivät vaihtele merkittävästi eri alustojen välillä. Aikaisemmin oli “Android-verona” tunnettu lisäkustannus, joka käytännössä tarkoitti Android-sovellusten korkeampaa hintaa iOS-sovelluksiin verrattuna, mutta nykyisin tämä ero on poistunut.

Tutustu parhaisiin sovellusten suunnitteluideoihimme, ne ovat yksinkertaisia, selkeitä ja tehokaita

Ero kustannuksissa tulee selkeäksi, kun suunnitellaan sovelluksen kehittämistä monelle eri alustalle. Vaihtoehtoina on kehittää jokaiselle alustalle natiivisovellus, tai kehittää yksi hybridisovellus. Jälkimmäinen on edullisempaa, mutta ei tarjoa saman tasoista käyttäjäkokemusta kuin natiivisovellus. Tietyt ominaisuudet eivät toimi yhtä hyvin hybridisovelluksissa kuin natiiveissa, mutta jos tarkoituksena ei ole käyttää juuri natiivisovelluksissa täydellisesti toimivia ominaisuuksia, suosittelemme hybridiratkaisua.

Kehitysresurssien fyysinen sijainti

Ohjelmistokehitys saattaa olla muualla edullisempaa kuin Suomessa. Kustannukset voivat olla merkittävästi matalampia, mutta on hyvä pitää mielessä, että esimerkiksi suuri ero aikavyöhykkeissä voi olla hankalaa, kun kehitystyö on käynnissä. Jos sovelluskehitykseen valitaan ulkoinen kumppani offshoring- tai nearshoring-mallilla, kannattaa kysellä referenssejä ja varmistaa yrityksen aiemmilta asiakkailta heidän tyytyväisyytensä kehitettyihin sovelluksiin.

request-for-proposal

Mobiilisovelluksen kustannusarvio – Dokumentaatio

Saadaksesi mahdollisimman tarkan tarjouksen, on hyvä toimittaa yritykselle runsaasti tietoa liiketoiminnan tarpeista, sovelluksen suunnitelluista ominaisuuksista sekä muista sovelluskehitykseen vaikuttavista asioista. Alla on muutama esimerkki materiaalista, jota kannattaa lähettää sovelluskehittäjille.

Tarjouspyyntö

Jos tarjouspyynnön lähettää usealle ohjelmistokehitystä tarjoavalle yritykselle, niin se auttaa arvioimaan projektin odotettua kestoa ja kustannuksia. Tarjouspyynnössä tulee olla sekä projekti että sen haluttu tulos selkeästi esitettynä. Tarjouspyyntöön on myös hyvä sisällyttää ne kysymykset, joita tarjouspyyntöä tehdessä on herännyt.

Tarjouspyynnössä on usein lyhyt kooste sovelluksen fokuksesta sekä selkeä määritelmä eri komponenteista, joita sovellukseen halutaan sisällyttää. Varsinkin tekniset asiat, joilla voi olla vaikutusta kehitysprosessiin kannattaa kaikki mainita.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma sisältää usein paljon tietoa, josta on hyötyä ohjelmistokehitystä tekevälle tiimille. Tarjouspyyntö antaa tarkan kuvan projektista, mutta liiketoimintasuunnitelmasta selviää koko kuva yrityksestä sekä yrityksen visiosta.

Liiketoimintasuunnitelman avulla sovelluskehittäjä saa paremman käsityksen siitä, kuinka mobiilisovellus sopii yrityksen tarpeeseen. Tämä kaikki voi vaikuttaa suoraan sovelluksen ulkonäköön, sen rakenteeseen tai tärkeimmiksi valittuihin toimintoihin.

Yhteenveto

Mobiilisovelluksen kehittämisen kuluarvio pohjautuu vahvasti kahteen asiaan: tilaajan kykyyn ymmärtää sovelluskehityksen kulurakennetta sekä ohjelmistokehittäjän kykyyn ymmärtää tilaajan liiketoimintaa ja syytä sovelluksen kehittämiselle. Paras tapa saada sopiva hinta ja loistava sovellus, on muodostaa selkeä kuva siitä, minkälaisen sovelluksen on tilaamassa ja kuinka haluaa, että se kehitetään.

Jos ymmärrät rajapintojen, kehityksessä käytettävien metodien, ohjelmointikielten ja projektinhallinnan päälle, saat parhaiten hallittua sovelluksesi ohjelmistokehitystä, budjettia ja aikataulua. Jos ohjelmistokehittäjä ymmärtää liiketoimintaasi ja tarpeitasi oikein, hän voi antaa mahdollisimman tarkan tarjouksen ja toimittaa lopulta sovelluksen joka vastaa tarpeitasi täysin.

Ota meihin yhteyttä!